改善民主運作

YAML 問題

"Valstybė saugo savo piliečius nuo kriminalinių nusikaltėlių, besikesinančių į žmonių gyvybę, sveikatą, nuosavybę, o gyventojų apsauga nuo politinių piktadarių, jeigu jie nesusiję su kriminaliniais nusikaltimais, silpna. Dėl to kyla kai kurios mūsų gyvenimo negerovės, dėl kurių smerkiama politika, kaltinama demokratija, bet per mažai ieškoma pozityvių išeičių."

(Algimantas V. Indriūnas)


子分類: 改善民主運作.


投票 (可選) (別通知) (可選)
請,登錄