問題: 教育小學教育高等教育教育技術

Elektroninė studijų birža

+3  

Sukūrus elektroninės registracijos į paskaitas ir užsiėmimus sistemą, galima būtų sudaryti sąlygas kūrybai ir inovacijoms.

YAML 想法

Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio valstybių, dalis mokslo yra nustatyta ir finansuojama valsytbės. Tačiau studijos paprastai trunka daugelį metų, ir nebūtinai atneša norimų rezultatų -- jos nelabai sukuria genijų, kurie kurtų ir vystytų naujo lygio inovacijas.

Sakoma, kad genijus yra 99% darbo ir 1% įkvėpimo, ir, kad geriausias mokytojas yra įkvėpimas (motyvacija). Tad, galime pritaikyti šią išmintį, tokiu būdu sukurti genijų.

Kaip? Paprastai, esame vienaip ar kitaip jau vaikystėje įkvėpti fantastikos, ir ateities galimybių, tad tai yra momentas, kai reikėtų taikyti atsiradusį įkvėpimą mokant naudotis pragmatiškai naudingiems įrankiams ir įgūdžiams, ir tokiu būdu sukurti teigiamas psichologines asociacijas (positive reinforcement, RL), -- sukurti pojūtį, kad mokymasis duoda rezultatus. Pavyzdžiui, vaikui susidomėjusiam automobiliais -- vietoje to, kad versti mokykloje skaičius sudėdinėt ir rašyt diktantus, -- vietoje to, duoti nupiešti ant popieriaus, ko norėtume, vėliau nubraižyti kompiuteriu, vėliau, atspausdinti 3D, vėliau -- apsilankyti gamyklose, kur gamina realaus dydžio tokius daiktus... ir pasidalinti tikrais brėžiniais (kurie paprastai būna "intelektualinė nuosavybė," tačiau yra esminė mokymo dalis, kuri gali būti padaryta prieinama pasirašant tam tikras paslapčių neatskleidimo sutartis.) Vaikas skatinamas savo vizijų, natūraliai taps labai talentingas toje srityje (99% perspiration), o etikos ir kitų gerų savybių išmokys gyvenimas ir bendravimas su žmonėmis. Panašiu principu, norintys profesionaliai groti, išmoktų groti. Norintys meniškai piešti, išmoktų piešti. Pavyzdžiui, išmokus piešti "anime," šiais laikais Internete galima atrasti rinkų animacijos piešiniams labai greitai, arba išmokus programuoti, galima atrasti darbo irgi labai greitai. Tas pats galioja įvairiems gilesniems įgūdžiams, kaip kad -- gebėjimai braižyti techninius brėžinius, projektuoti, skaičiuoti riziką, kaupti duomenis, valdyti serverius, kurti prognozės modelius, ir t.t.

Kaip tai įgyvendinti? Sukurti paskaitų rinką, į kurią besidomintys žmonės galėtų užsiregistruoti ir lankyti, panašiai kaip lanko būrelius, o visas kitas paskaitas padaryti neprivalomomis -- t.y., kad duoti 100% laiko savo pomėgiui vystyti, leisti besimokantiems visiškai laisvai rinktis, kur nueiti, ką paklausyti, ir t.t. panašiai kaip leidžiame žmonėms parduotuvėse nusipirkti. Valstybės finansai reikštų, kad vaikai šioje "elektroninėje studijų biržoje" turėtų tam tikrą ribotą nemokamų (valstybės finansuotų) kreditų skaičių, kurį galėtų išnaudoti mokytis ką tik nori, o vėliau, norėdami plėsti žinias, turėtų nusipirkti. Tokioje rinkoje leisti valstybei ir verslams subsidijuoti prioritetinių sričių paskaitas ir užsiėmimus.

Tokia elektroninė studijų birža veiktų kaip papildoma jėga optimizuoti studijų sistemai šių laikų greitų pokyčių visuomenės realijoms.

Ši idėja paremta 2005 metų tinklaraščio įrašu: Liberalios studijos iš principo nekeičiant švietimo sistemos.

Mindey,


(別通知) (可選) 請,登錄

缺少實施什麼?

Ko trūksta, kad įgyvendinti?


//它缺少什麼?

兒童在任何一所大學註冊演講的機會:)我在1998年的例子-作爲一名學生,我註冊了VU演講。用戶體驗-很難找到這些講座,有必要找到付款地點,進行銀行轉帳...

如今,人們可以簡單地利用網絡技術,與教育機構簽訂合同來列出他們的講座,並允許任何公衆通過這種註冊系統在任何大學註冊任何講座。

然後,可以要求國家爲某些已經由國家支付教育費用的團體(兒童,學生等)支付講座費用(例如,購買免費的學習券)。

// Ko tam trūksta?

Galimybės vaikams užsiregistruoti į bet kurio iš universitetų paskaitas :) Mano pavyzdys 1998 metais -- būdamas mokyklos moksleivis užsiregistravau į VU paskaitas. Vartotojo patirtis -- buvo sunku atrasti tas paskaitas, reikėjo ieškoti, kur sumokėti, daryti bankinį pavedimą...

Šiandien galima būtų paprasčiausiai pasinaudoti web technologijomis, pasirašyti sutartis su švietimo institucijomis, kurios leistų list'inti jų paskaitas, ir leisti bet kam iš visuomenės užsiregistruoti į bet kurio universiteto bet kokią paskaitą per tokią registracijos sistemą.

Tuomet, būtų galima prašyti valstybės sumokėti už paskaitas tam tikroms grupėms, už kurių edukaciją valstybė jau moka -- vaikus, studentus,... (pvz., nupirkdama nemokamų studijų kuponus)